Tłumaczenia przez internet

Teraz możemy wygodnie zlecać tłumaczenia przez internet, a profesjonalnie przełożony dokument możemy otrzymać wprost na swój adres poczty elektronicznej. To szybkie rozwiązanie pozwalające oszczędzić znacznej ilości czasu, ponieważ nie trzeba już poświęcać go na dojazd. Tłumaczenia przez internet są powszechne w przypadku wielu języków. Jak jednak sprawa prezentuje się wtedy, gdy mowa o tłumaczeniach przysięgłych? Czy również mogą być one wykonane przez internet?

Tłumaczenia poświadczone czy inaczej przysięgłe są specyficznym typem tłumaczeń. W tym przypadku oczywiście kluczowe jest otrzymanie oryginalnego dokumentu poświadczonego przez tłumacza, który musi umieścić na nim stosowne adnotacje oraz swoją pieczęć i podpis, dlatego zlecenie tłumaczenia przysięgłego on-line nie jest też proste, chociaż wcale nie niemożliwe.

Aby zlecić tłumaczenie tego rodzaju przez internet, należy dostarczyć tłumaczowi lub biuru zeskanowane lub sfotografowane dokumenty. Zdjęcie musi być wykonane tak, aby dokument był czytelny – ważna jest więc większa rozdzielczość. Następnie pliki należy nadać na wskazany przez biuro tłumaczeniowe adres. Do swojej wiadomości trzeba też dołączyć potrzebne informacje, przykładowo związane ze sposobem doręczenia gotowego już tłumaczenia i adresem.

Drugim rozwiązaniem na przekazanie dokumentu jest jego wysłanie tradycyjną pocztą – listem poleconym lub kurierem. Warto wskazać, że jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ tłumacz przysięgły ma obowiązek zamieścić na dokumencie informację, czy wykonał tłumaczenie z oryginału dokumentu źródłowego, ze zdjęcia czy zeskanowanego obrazu. W większości przypadków nie stanowi to problemu, ale czasami, w przypadku dokumentów istotnej wagi, mogą być one zakwestionowane przez instytucję bądź firmę.

Za zlecenie tłumaczenia najlepiej zapłacić przez internet. Tłumacz powinien wcześniej przysłać wycenę usługi. Po uiszczeniu rachunku przystępuje on do pracy.

Jak można odebrać wykonane już tłumaczenie? W tym przypadku gotowy dokument jest przekazywany do klienta poprzez pocztę lub kuriera. Pocztą wysyłany jest on listem poleconym, dochodzi zazwyczaj wciągu kilku dni w zależności od wybranej opcji (ekonomicznej lub priorytetowej). Przesyłki kurierskie w większości przypadków przychodzą do adresata w ciągu następnego dnia roboczego.

Zatem zlecenie tłumaczenia przysięgłego przez internet jak najbardziej jest możliwe, analogicznie zlecenie go z wykorzystaniem do tego celu poczty bądź firm kurierskich. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie biura oferują taki rodzaj usług, dlatego warto wcześniej o nie zapytać lub znaleźć informacje on-line.