Rozliczanie tłumaczeń

Tłumaczenia generalnie nie są wyjątkowo kosztownymi usługami, jednak czasami zaskoczeniem może być wyższy rachunek.

Warto więc poznać zasady ich rozliczania.

Po pierwsze – ZNAKI.

Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami – to liczba wynikająca z Polskiej Normy oraz  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r.; Dz. U. z dn. 26.01.2005. Liczba znaków określa także uzasadnione spacje pomiędzy słowami – w przypadku pliku komputerowego edytowalnego, można policzyć je samodzielnie narzędziem do podliczania wyrazów i znaków w dokumencie. Dlatego biuro tłumaczeniowe zawsze musi podać rozliczenie właśnie dla takiej liczby znaków, co pozwoli także na wstępne samodzielne obliczenie, ile trzeba będzie za nie zapłacić. Z uwagi na dodatkowe oznakowanie dokumentów (np. pieczęcie, podpisy, wpisy odręczne, znaki wodne, itp), podana wycena zawsze jest szacunkowa.

Po drugie – JĘZYK

Koszty zależą także od konkretnego języka – w przypadku popularnych języków jak angielski czy niemiecki zapłaci się znacznie mniej niż wtedy, gdy tłumaczenie ma być wykonane w takim, który jest mniej znany. Są również sytuacje, w których należy wykonywać kolejne tłumaczenia poświadczone po sobie, np. w przypadku tłumaczeń poświadczonych dwujęzycznych lub z języka obcego na inny język obcy.

Po trzecie – CZAS

Dodatkowo tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonane w kilku różnych trybach usługi. Przepisy wskazują, że w przypadku zlecenia tłumaczenia ekspresowego, takiego, które ma być wykonany w postępowaniu przyspieszonym stawki mogą być podniesione o 100%. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, sporządzonych pismem ręcznym czy też trudnych do odczytania, tłumacz przysięgły pobiera stawkę większą o 25%. Warto więc zawsze zapytać o termin realizacji w trybie zwykłym i nie czekać ze zleceniem do ostatniej chwili.

Po czwarte – INNE USŁUGI

Inne koszty z jakimi można się spotkać przy okazji zlecania tłumaczeń to na przykład sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę czy sporządzenie odpisu poświadczonego – tu stawka wynosi od 50% do 100% ceny podstawowej.

Rozporządzenie określa ponadto stawki związane z tłumaczeniami poświadczonymi ustnymi. W tym przypadku jednostką rozliczeniową jest każda rozpoczęta godzina pracy (obecności) tłumacza – stawka jest podwyższona o 30%, a jeżeli postępowanie ma być przyspieszone – wtedy o 100%. Często również spotyka się rozliczenia oparte na tzw. bloku tłumaczeniowym. Zazwyczaj są to 4 kolejne godziny obecności tłumacza przysięgłego. Warto upewnić się, co do metody rozliczania w przypadku tłumaczeń ustnych oraz bezwzględnie pamiętać o punktualności!

Przed zleceniem usługi warto zapoznać się dokładniej z kosztami związanymi z tłumaczeniem przysięgłym, by przygotować się na określony wydatek.